Privacy Statement

Dit privacy statement geldt voor alle bezoekers van de site van de Natuur- en WandelCoachDag op www.natuurenwandelcoachdag.nl

1. Beheer
De website www.natuurenwandelcoachdag.nl staat onder beheer van Natuur- en WandelCoachDag, Kremselen 9a, 5492 SJ Sint-Oedenrode, info@natuurenwandelcoachdag.nl

2. Wettelijk kader Privacy Bescherming
De Natuur- en WandelCoachDag houdt zich aan de geldende privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We nemen de privacy en de veiligheid van privé informatie van al onze bezoekers, geïnteresseerden, klanten en opdrachtgevers die is verkregen door gebruik van of bezoek aan onze website uiterst serieus. Alle gegevens die door de (organisatie van de) Natuur- en WandelCoachDag worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt worden.

3. Gegevens van bezoekers
De bezoeker van onze website is niet verplicht om enige gegevens te verstrekken als hij/zij onze website bezoekt, behalve als de bezoeker besluit gebruik te maken van een dienst die via deze website wordt aangeboden. Wanneer de bezoeker van de website niet als klant inlogt, worden een aantal gegevens op door ons gebruikte servers opgeslagen. Bijvoorbeeld de naam van de internetprovider van de klant, het IP-adres, de browser die hij/zij gebruikt, de pagina’s die hij/zij bezoekt en de duur van het bezoek. Deze gegevens zijn voor ons niet te herleiden naar de bezoeker. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening en website te optimaliseren. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

4. Gegevens van geïnteresseerden
De ingevoerde gegevens van bezoekers die worden ingevuld op het contact- / inschrijfformulier, zullen alleen gebruikt worden om de geïnteresseerden te voorzien van de gevraagde informatie die aan de Natuur- en WandelCoachDag wordt verzocht of waarvan de Natuur- en WandelCoachDag verwacht dat deze in het kader van de vraag passend is.

5. Cookies
De Natuur- en WandelCoachDag maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de Natuur- en WandelCoachDag de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

6. Grondslag
De hiervoor genoemde verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de Natuur- en WandelCoachDag om haar diensten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen waarbij de Natuur- en WandelCoachDag altijd uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens meeweegt.

7. Derden
Voor het onderhoud en beheer van haar website maakt de Natuur- en WandelCoachDag gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

8. Bewaren
De Natuur- en WandelCoachDag zal uw persoonsgegevens bewaren zolang u zich heeft aangemeld voor een vraag en zolang als nodig voor het beantwoorden van uw vragen en het opvolgen van contactverzoeken.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat de Natuur- en WandelCoachDag gebonden is aan wettelijke bewaarplichten.

9. Uw rechten en vragen
U heeft het recht om de Natuur- en WandelCoachDag een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u de Natuur- en WandelCoachDag verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
de Natuur- en WandelCoachDag
Postadres: Kremselen 9a, 5492 SJ Sint-Oedenrode
tel: 06-22564346
e-mail: info@natuurenwandelcoachdag.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Nationale WandelCoachDag, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen privacy statement
De Natuur- en WandelCoachDag kan deze privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacy statement is voor het laatst aangepast in november 2019.